Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Başarılı şirketler ve en beğenilen markalar sadece ürün ve hizmetleriyle değil aynı zamanda topluma sağladıkları katkılarla fark yaratırlar.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk; toplumla bütünleşmek isteyen kurumların, topluma karşı sorumluluklarını yerine getirme çabasıdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, hayırseverlikle karıştırılmaktadır. Hayırseverlik, plansız ve kimseye duyurulmadan yapılır, karşılığında bir beklenti yoktur.

Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri; eğitim, çevre, sağlık, teknoloji, kültür gibi çeşitli alanlarda gerçekleştirilebilmektedir. 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinin kuruma sağladığı faydalar şunlardır:

Kurumsal itibar, Çalışan bağlılığı, Rekabette tercih edilme, Maliyetlerde düşüş, Toplumla daha güçlü ilişkiler, Paydaşlarla daha güçlü ilişkiler, İletişim fırsatları…

Canvas, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında,

Kurumunuza özel fikir üretimi ve projelendirme çalışmaları,

Yönetici ve çalışanlarla birlikte proje çalıştayları,

Mevcut projelerin takip edilmesi ve geliştirilmesi,

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan ilişkilerin tesisi ve koordinasyonu,

Regülasyona tabi sektörlere özel uygulamalar gibi hizmetler sunar.