Kriz Yönetimi

Kurumsal itibara zarar verecek her türlü “vaka" krizdir.

Hayati tehlike durumları, 

Kaza, afet, deprem, patlama, terör…  

Sağlık konuları, zehirlenme, vb.

Şirketi konu alan olumsuz etkinlikler, 

Müşteri ya da çalışanların kaza geçirmesi,

Kurumun sorumlu tutulduğu vatandaşa yönelik kazalar,   

Adli olaylar

Politik açıklamalar, etkinlikler… 

Hemen hepsi potansiyel krizlerinizdir.

Canvas Kriz İletişimi başlığı altında,

Kriz oluşturabilecek konular belirler,

Kriz anında nelerin yapılması gerektiğini ve kriz aşamalarının detaylarını içeren Kriz Yönetim Planlarını hazırlar,

Kurum sözcülerinin medya ve kriz eğitimlerini gerçekleştirir.