Başarılı markalar, sürdürülebilir bir marka yönetimi bakış açısına, tutarlı, net bir şekilde hazırlanmış, rakiplerinden ayrıştırıcı özelliklere sahip görsel kimliklere sahiptir.

Kurumsal kimlik çalışması ihtiyacınıza sebep olan durumlar şirketinizin stratejisine ve önceliklerine göre farklılık gösterebilir. Bu durumları sizler için özetledik:

  1. Marka adınızın yenilenme zamanı geldi:

Markanızı ilk kullanmaya başladığınız zamandan bugüne iş ihtiyaçlarınız değişti. Ürün ve hizmetlerinizi satın alan hedef kitleniz farklılaştı. Mevcut marka adınız hedef kitlenizde yanlış algılanıyor, geçmişten miras aldığınız olumsuz bir itibara sahip ya da itibarı zayıflamış.  

Yeni bir coğrafyada pazara giriş yapıyor ve hedef pazarınızda marka adınız, söylem zorluklarına, bu pazarda tescil sorunlarına, dil kaynaklı kullanmak istemediğiniz anlamlara sahip.

Şirketinizin faaliyet alanı değişti ve eski marka adınız yeni faaliyet alanlarını karşılamıyor.

Markanızın adı başka bir şirket tarafında tescil edilmiş, hukuki sorunlar yaratıyor. 

Sosyal medya kanalları, web sitesi adresi, mobil uygulamalar, online arama anahtar kelimeleri gibi markanızın online ortamlardaki dijital varlıkları halihazırda kullanılıyor ve buradan ciddi bir erişim sorunu yaşıyorsunuz.

Şirketinizin ortaklık yapısı değişti, birleşme ya da ayrılma yaşandı, marka kullanım hakları diğer bir şirkette kaldı.

Bu durumlardan bir ya da birkaçı geçerli ise yeni bir marka adı bulma zamanınız gelmiş demektir.

  1. Kurumsal kimliğiniz yaşlandı ya da zaman içinde aşındı: 

Şirketin varoluş amacı, değerleri, görsel kimliği yıllara yenik düşebilir. Kurumsal kimliğiniz artık yeni marka karakterini yansıtmıyor, güncel tasarım yaklaşımlarına uymuyor. Dijital ortamlar, ürün ya da hizmetlerinizin iletişim ve satış kanalları için kurumsal kimlik uygulamalarında zorluklar yaşıyorsunuz.

Seneler içinde yanlış uygulamalar, tutarsızlıklar, disiplinsiz kullanım nedeni ile kurumsal kimliğiniz yorgun. 

Yeni bir kurumsal kimliğe ihtiyacı hissediyorsunuz.

  1. Rekabetten farklılaşma gücünüz zayıfladı:

Kullandığınız marka renkleriniz, tipografiniz, marka sembolünüz rakiplerinize oranla yeterli ayrışma alanı yaratma, dikkat çekme özelliğini yitirdi. Örneğin raflarda çok dikkat çeken ambalajlarınız ve renkleriniz rakiplerinizce daha fazla iletişim yatırımı ya da raf payı nedeni ile ele geçirilmiş, algı kayması yaşanmış olabilir.

Bu durumda bir yenilenme ve yeniden farklılaşma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz.

marka konumlandırma

  1. Marka konumlandırmanız değişti:

Marka kimliğinizi oluşturduğunuz zamanda daha üst gelir grubuna odaklı ‘niş’ bir kategoriyi hedeflerken şu anda geniş kitlelere pazarlama yapmak isteyebilirsiniz. Ya da tam tersine daha dar ve “niş” bir konumlandırmaya geçmek isteyebilirsiniz.

Bu durumda yeni konumlandırmanız ile uyumsuz bir şekilde markanızın görünen yüzü ‘kolay erişilebilir’, ‘pahalı’, ‘teknolojik olmayan’ ‘yaşlı’ ‘deneyimsiz’ ‘güven vermeyen’ gibi marka değerlerinizden farklı algılar yaratmaya başlamış olabilir. Zaman içinde bu tarz iş modeli ve konumlandırma değişiklikleri sonrasında markanızın kimliği ile markanızın özü birbirine uzaklaşmış olabilir.

Bu durumda markanız ile uyumlu bir kurumsal kimlik ihtiyacı gelişebilir.

  1. Değişim, yenilenme mesajı vermek istiyorsunuz:

Müşterilerinize marka vaadinizi yeniden aktarmak, yeni bir heyecan ve talep yaratmak, şirket içindeki ve dışındaki paydaşlarınıza mesajınızı net bir şekilde aktarmak için markanızın görsel kimliğini yeniden yaratmak isteyebilirsiniz.

  1. Pazara yeni giriş yapacaksınız:

Marka portföyünüze yeni bir marka, yeni bir şirket, yeni bir ürün ya da hizmet eklemiş olabilirsiniz. Önemli bir lansman öncesinde markanızın görsel kimliğini tanımlamak ve kurumsal kimliğini yenilemek zamanı gelmiş olabilir.

Ya da markanız girişim aşamasından müşteriler ile buluşma aşamasına yeni geçti ve bu buluşma öncesinde tam anlamı ile hazır olmak istiyorsunuz.

Sebebi her ne olursa olsun, en önemli rekabetçi güçlerinizden ve itibar unsurlarınızdan olan kurumsal kimliğinizi tanımlamak çok kritik. Kurumsal kimliğinizi ilgili tüm partiler için erişilebilir ve güncel tutmak, uygulanma disiplinini sağlamak ve olabildiğince uzun süreler tutarlı bir şekilde uygulamak markanızın değerini artıracaktır.