Kurum Kültürü

Ortak bir amaca yönelen, ortak bir çalışma kültürüne sahip, verimini yöneten, çalışanların gelişimini kurumsal gelişimin bir parçası haline getirmiş kurum kültürleri yaratmak ve onu sürdürülebilir kılmak başarılı bir kurumsal yapının en önemli yapı taşlarından.

Nesiller arası çalışma kültürü ve çalışma ortamından beklentilerinin bu kadar farklılaştığı bir dönemde şirket liderlerinin rol model olduğu, birbirine kenetlenmiş, değişime ve gelişime açık yapılar kurmanız için strateji ve uygulama alanında ihtiyaç duyduğunuz desteği veriyoruz. 

Gerçekleşemeyen birçok kıymetli inisiyatifin ardında yatan ana neden, kurum kültürünün dönüşüme  uyum sağlayamaması.

Dönüşümünüz ve veriminiz için yanınızdayız.

Kurumsal Değerler

Çalışanlarınızın kişisel değerleri, sosyal normları, bakış açıları, alışılageldikleri çalışma kültürü, gelecekten beklentileri, değer verdikleri liderlik modelleri neler? 

Kurumunuzun geçmişten gelen ve kabul gören değerleri, alıştığı çalışma şekli, vizyonu, ortak amacı nedir? Bunlar geleceğe yönelen stratejiniz ile uyumlu mu? Direnç noktaları nelerdir?

Mevcut algılanmanız ve gitmek istediğiniz yol arasındaki yol arasındaki fark ne durumda? İşe alım politikalarınız, iç terfi mekanizmalarınız, liderlik modelleriniz gitmek istediğiniz yol haritası ile uyumlu mu?

Objektif bir bakış açısı ile saptamaları yapıyor, stratejiye dönüştürüyor, yol haritasını belirliyor ve iletişim ile içselleştiriyoruz.

İşveren Markası Stratejisi

Marka değer vaadinizi (Brand Value Proposition) ve çalışan değer vaadinizi (Employee Value Proposition) uyumlandırarak iş başvurusundan işten ayrılmaya kadar olan tüm aday ve çalışan deneyiminizi tasarlıyoruz. 

Çalışanların daha bağlı, daha verimli, daha etkin olması için gelişim alanlarını, rekabete karşı kazanan yönlerinizi, motivasyon faktörlerini araştırma ve çalışan iç görüleri ile belirliyoruz.

Ölçeceğimiz başarı kriterlerini belirleyerek, bunu iletişim stratejisine, planına, deneyim stratejisine ve bağlılık programına dönüştürüyoruz.

Çalışanlar İçin El Kitabı

Aranıza yeni katılan çalışanlar, müşteri hizmetleri, satış, satın alma, mağaza çalışanlarınız, acentalarınız, bayi çalışanlarınız başta olmak üzere nihai müşterilerinize dokunan temsilcilerinizin markanızın neden var olduğu, geleceğe bakış açınız, değer vaadiniz, müşteriye davranış yaklaşımınız, sorunları çözme şekli, marka söylemleriniz, marka ses tonunuz gibi ana unsurlara daha hakim olması için farklı kitlelere özel içerikler ile çalışan el kitaplarınızı tasarlıyoruz. İlham veriyoruz.

İşveren Markası Dijital Kanal ve İçerik Yönetimi

Yetenek yönetimi için dijital kanallarınız hazır mı? İçerik stratejinizi ve iletişim planınızı belirlediniz mi? Çalışanınız olmayı değerlendiren adayların dijital deneyimleri yeterince cazibe merkezi mi? 

Sadece intranet, posterler ve e-mail etrafında dönen iç iletişim mesajlarınız yeterince etkileşim ve bağlılık yaratıyor mu? Etkinliğini ölçebiliyor musunuz?

Çalışanlarınız sosyal medyada ne kadar aktif? Mesajlarında markanıza da yer veriyor mu? Olumlu şekilde mi? Kaç kişiye erişiyorlar?

Tüm kanallarınızın deneyim haritasını çıkararak farklı kitlelere uygun içerik ve kanal tasarım stratejinizde ve hayata geçmesinde destek veriyoruz.

İç İletişim Çözümleri

Karar verdiğiniz strateji ve mesaj setlerinin çalışanlarınız ile buluşturulmasında yaratıcılık ve içerik yönetimimiz ile samimi ve etki yaratan iletişim modelleri kurguluyoruz.

Lider iletişimi, çalışan bilgilendirmeleri, çalışanlara dokunan kanallarda iletişim ve içerik geliştirme ve uygulama, iç iletişim kanallarının kurgulanması ve geliştirilmesi hizmet alanlarımız arasında.

Çalışanlarınızın aynı zamanda bir marka elçisi olmasını ve çalışan bağlılığının ve etkileşiminin artırılmasını hedefliyoruz.